Zip Code For manlius Illinois    YP Search: ROY GDE ALT EDM EAM AYL EST AIN YRU IRC OLL roy ASI EWE EWC EXI RIA APO